ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

SUMMARY VIEW

Deze website wordt beheerd door Bluecockpit bvba. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Bluecockpit bvba. de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar Bluecockpit bvba. Bluecockpit sprl biedt deze website aan, inclusief alle informatie, alle hulpmiddelen en diensten die u ter beschikking staan, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle bepalingen, voorwaarden, beleidslijnen en voorwaarden, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze deel te nemen aan onze "Dienst" en ermee in te stemmen gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden volgende voorwaarden en bepalingen ("Verkoopvoorwaarden", "Voorwaarden en Voorwaarden en Condities", "Voorwaarden"), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden, aanvullende voorwaarden en beleidsmaatregelen waarnaar wordt verwezen en/of die een hyperlink hebben hier en/of toegankelijk via hyperlink. Deze algemene verkoopsvoorwaarden en Gebruik zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de site surfen, die site, die verkopers, klanten, handelaars, en/of bijdragers aan de inhoud zijn. medewerkers aan de inhoud.

Lees deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door Verkoop- en gebruiksvoorwaarden voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden en Voorwaarden en bepalingen voor gebruik. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze van deze overeenkomst, dan moet u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van de diensten of gebruik maken van de daarop aangeboden diensten. Indien deze Voorwaarden Verkoop- en gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, aanvaarding is uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden Verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die in de toekomst aan deze winkel zullen worden toegevoegd, zullen ook die in de toekomst aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze onderworpen aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Jij de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde op deze pagina. Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om het recht om elk deel van deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden door het plaatsen van updates en/of updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. zijn gemaakt. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website website nadat eventuele wijzigingen zijn geplaatst vormt uw uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van de e-commerce platform dat ons in staat stelt onze producten en diensten aan u te verkopen. diensten.


ARTICLE 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, aanvaardt u verklaren dat u in uw land meerderjarig bent, staat of provincie van verblijf, en dat u ons uw toestemming heeft gegeven om toestemming om een minderjarige afhankelijke van u deze website te laten gebruiken. om deze website te gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, noch zult u, in de wetten van uw rechtsgebied schenden (inclusief, maar niet beperkt tot maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden van Voorwaarden voor verkoop en gebruik zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.


ARTICEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook een persoon de toegang tot de diensten te ontzeggen. diensten aan een persoon op elk moment, om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) kan worden kaartinformatie) kan op een onversleutelde manier worden overgedragen, en dit (a) transmissies via diverse netwerken; en b) wijzigingen om te voldoen aan (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische eisen voor de aansluiting verbinding van netwerken of apparaten. Kredietkaart informatie is altijd informatie wordt altijd gecodeerd tijdens de transmissie over netwerken.

U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, het doorverkopen of exploiteren van enig deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enig Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website, via welke de Service wordt verstrekt, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn opgenomen voor uw gemak, en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.


Artikel 3 - Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar is niet deze site niet accuraat, volledig of up-to-date is. De inhoud van deze site wordt louter ter informatie verstrekt en dient niet als basis te worden gebruikt uw enige bron van informatie om beslissingen te nemen zonder eerst te overleggen zonder eerst meer nauwkeurige, volledige en actuele informatiebronnen te raadplegen. meer accurate, volledige en actuele informatiebronnen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud gepresenteerd op deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan enige informatie uit het verleden bevatten. Deze informatie is door haar aard niet actueel en wordt verstrekt uitsluitend ter informatie. Wij behouden ons het recht voor om inhoud van deze site op elk gewenst moment, maar we zijn niet verplicht om de verplichting om de informatie op onze site bij te werken. Jij gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze onze site.


ARTICEL 4 - WIJZIGINGEN IN DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de de Service (en elk deel of inhoud van de Service) op elk moment zonder Service) zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor enige wijziging in de prijs, opschorting of derde partij voor eventuele prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Service.


ARTICEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen beschikbaar online op onze website. Deze producten of diensten kunnen zijn beschikbaar in beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming retourneren of omruilen in overeenstemming met ons Retourbeleid.

Wij hebben ons best gedaan om zo duidelijk mogelijk de kleuren en mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op onze onze winkel. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computer uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten te beperken of om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon te beperken, en in elk persoon, en in elk geografisch gebied of rechtsgebied. Wij kan dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om om de hoeveelheden van een product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder kunnen naar eigen goeddunken te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. discretie. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. op elk moment. Elk aanbod voor een dienst of product dat op deze site wordt gedaan is ongeldig waar wettelijk verboden.

Wij staan niet in voor de kwaliteit van de producten, diensten, informatie, of andere goederen door u verkregen of gekocht, aan uw of gekocht aan uw verwachtingen zal voldoen, noch garanderen wij dat eventuele fouten in de Dienst zal worden gecorrigeerd.


Artikel 6 - Juistheid van de facturering en de boekhoudkundige informatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. bij ons geplaatst. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, verminderen of annuleren of de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op orders geplaatst door of van dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. verzendingsadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen om bestelling, kunnen wij proberen u op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het tijdstip op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor behouden wij ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel oordeel, lijken afkomstig te zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs. of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle bestellingen die u op onze website plaatst. accurate informatie voor alle bestellingen in onze winkel. winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zodat credit card nummers en vervaldata, zodat wij uw uw transacties te voltooien en zo nodig contact met u op te nemen.

Voor meer details, zie ons retourbeleid.


ARTICLE 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden die wij niet controleren, beheersen of beïnvloeden.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke instrumenten op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dergelijke hulpmiddelen. in verband met het gebruik van deze optionele hulpmiddelen van derden.

Als u gebruik maakt van de optionele hulpmiddelen die op de site worden aangeboden, doet u dat op eigen risico en naar eigen goeddunken en u op uw eigen risico en discretie, en u dient de voorwaarden en naar eigen goeddunken, en u dient de bepalingen en voorwaarden te raadplegen waaronder dergelijke hulpmiddelen worden aangeboden door de de betrokken derde leverancier(s).

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden nieuwe functies op onze site (waaronder nieuwe hulpmiddelen en hulpbronnen). en middelen). Deze nieuwe functies en diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Verkoop- en gebruiksvoorwaarden.


Artikel 8 - LENINGEN VAN DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn De dienst kan materiaal van derden bevatten. derden.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. u door te verwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verplicht om de inhoud of de nauwkeurigheid van deze nauwkeurigheid van dergelijke sites, en wij garanderen niet en nemen geen verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of andere of ander materiaal dat toegankelijk is op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade voortvloeiend uit aankoop of gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of enige andere inhoud, of enige andere transactie die wordt verricht in verband met deze derde partij websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van en praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u alvorens een transactie aan te gaan. Klachten, bezorgdheid, of vragen over de producten van deze derden moeten producten moeten worden gericht aan de derde partij.


Artikel 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Indien u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijv. om deel te nemen aan wedstrijden), of indien u zonder onze prijsvragen), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, ongeacht of voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post, of e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk "Feedback"), verleent u ons het recht, op elk moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welke vorm dan ook anderszins gebruiken in welke media dan ook van de opmerkingen die u naar ons stuurt. die u ons stuurt. Wij zijn niet verplicht en zullen niet worden verplicht om (1) de vertrouwelijkheid van de opmerkingen in acht te nemen; (2) een vergoeding te betalen aan eenieder voor compensatie aan wie dan ook voor de geleverde commentaren; (3) te reageren op opmerkingen.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud monitoren, bewerken of verwijderen waarvan wij, naar eigen goeddunken, menen dat het naar ons eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, kwetsend lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of die inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of deze Algemene Voorwaarden van Verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om commentaar te schrijven dat geen inbreuk maakt op de rechten van derden rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy privacy, persoonlijkheid, of andere persoonlijke of eigendomsrechten. of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud zal bevatten obsceen, noch zullen zij computervirussen of andere kwaadaardige software bevatten virussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze invloed kunnen hebben op de op enigerlei wijze invloed hebben op de werking van de Dienst of een bijbehorende website. bijbehorende website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand die u niet bent iemand bent die je niet bent, of probeert ons en/of derden te misleiden en/of derden over de herkomst van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en hun die je post en voor hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor, en wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot, enig commentaar af die u plaatst of die een andere derde plaatst.


ARTICLE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van uw persoonlijke informatie op onze winkel wordt geregeld door onze die onder ons Privacybeleid vallen. Klik hier om om ons privacybeleid te bekijken.


Artikel 11 - FOUTEN, ONRECHTMATIGHEDEN EN OMISSIES

Er kunnen momenten zijn waarop informatie op onze site of in de Dienst de Dienst die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kunnen bevatten die onnauwkeurigheden of omissies die betrekking kunnen hebben op product productomschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzending van producten verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren, onnauwkeurigheden, omissies, en om informatie te wijzigen of bij te werken of te annuleren informatie of bestellingen annuleren, als er informatie op de Dienst of op de Dienst of een verwante website onnauwkeurig is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw volgorde).

Wij zijn niet verplicht om de informatie bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken informatie op de Dienst of een bijbehorende website te verduidelijken, met inbegrip van maar niet website, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij vereist door de wet. Er is geen vaste datum voor updates of de Dienst of enige bijbehorende website moet worden vertrouwd om te concluderen dat in aanmerking moet worden genomen bij de conclusie dat de informatie in de Dienst of een bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt. bijgewerkt.

& nbsp;

Artikel 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen in de verkoopsvoorwaarden en Voorwaarden voor verkoop en gebruik, is het u verboden de site of zijn inhoud: (a) voor onwettige doeleinden; b) om anderen ertoe te brengen een onwettige handeling te verrichten of daaraan deel te nemen (b) anderen ertoe aan te zetten een onwettige handeling te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) een plaatselijke verordening te overtreden (c) het overtreden van plaatselijke verordeningen of van enige federale, provinciale of staatswet, -regel of -verordening (c) om een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van derden te schenden of te schenden; (e) een van onze gebruikers lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te lasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te lasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; f) het indienen van valse of misleidende valse of misleidende informatie in te dienen; (g) virussen of andere (g) het uploaden of verzenden van virussen of andere vormen van kwaadaardige code die (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code uploaden of verzenden die gebruikt zal of kan worden om de functionaliteit of (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden om de functionaliteit of de werking van de Dienst of enige bijbehorende website aan te tasten, of het internet; h) het verzamelen of traceren van de persoonlijke informatie van anderen (i) om te spammen, te phishen, te kapen, af te persen of anderszins te misleiden, (i) om te spammen, te phishen, te kapen, informatie af te persen, te surfen, te verkennen of (j) voor obscene of immorele doeleinden, of (j) voor obscene of immorele doeleinden, of k) om de veiligheid te verstoren of te omzeilen (k) het verstoren of omzeilen van veiligheidsmaatregelen van onze Service, een andere website of het Internet. Wij behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de Dienst te beëindigen of een een verwante website voor het schenden van het verboden gebruik.


Artikel 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven geen garantie of verklaring dat uw gebruik van onze gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. zonder fouten.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn. betrouwbaar.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd kunnen stoppen met de Dienst voor onbepaalde tijd of de Dienst op elk moment annuleren op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, de Dienst De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken is op uw eigen risico. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden geleverd, zijn (tenzij de Dienst worden (tenzij wij uitdrukkelijk anders verklaren) verstrekt op een "zoals is" en "zoals beschikbaar" basis. verstrekt op een "zoals is" en "zoals beschikbaar" basis voor uw gebruik zonder verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van stilzwijgende garanties impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. titel en niet-inbreuk.

Bluecockpit bvba, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners dienstverleners en licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, verlies aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of schade directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervanging vervangingskosten of soortgelijke schadevergoeding, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product van de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of enig producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele fouten of omissies in de inhoud in enige inhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs als u op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid dat ze zich voordoen. Omdat sommige staten of jurisdicties niet toestaan dat de uitsluiten of beperken aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, onze of incidentele schade, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale omvang voor zover de wet dat toestaat.

& nbsp;

Artikel 14 - Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Bluecockpit te vrijwaren, te verdedigen en bvba, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, leveranciers en werknemers, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers werknemers, met betrekking tot elke claim of eis, inclusief redelijke vergoedingen, gemaakt door een derde als gevolg van of voortvloeiend uit uw inbreuk op die voortvloeit uit uw schending van deze Voorwaarden of de documenten Verkoop- en gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar daarin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


ARTICLE 15 - ONAFHANKELIJKHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en Verkoop- en gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is bevonden niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin worden gehandhaafd in de ruimste mate die de wet toestaat voor zover de wet dat toestaat, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, waarbij deze scheiding en gebruik, zal een dergelijke scheiding geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.


ARTICLE 16 - RESILIATION

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen zijn aangegaan vóór de datum van datum van beëindiging zal de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden overleven. voor alle doeleinden.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat zij worden beëindigd door tenzij en totdat het door u wordt beëindigd of niet. U kunt deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door op elk moment door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als wij, naar eigen goeddunken, bepalen dat u tekortschiet, of als wij wij vermoeden dat u de voorwaarden niet hebt kunnen naleven voorwaarden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij ook beëindigen kan deze overeenkomst ook te allen tijde beëindigen zonder u daarvan in kennis te stellen en u kennisgeving aan u en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot de datum van tot en met de datum van beëindiging, en/of wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) te ontzeggen. Diensten (of een deel daarvan).


Artikel 17 - INTEGRALITEIT VAN DE OVEREENKOMST

Elk verzuim van onze kant om enig recht of enige bepaling van deze recht of bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal niet Verkoop- en gebruiksvoorwaarden houdt geen afstandsverklaring in van een dergelijk recht of recht of bepaling.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of enige andere beleid of bedrijfsregels die wij op deze site of in verband met de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraak overeenkomst tussen u en ons en regelt uw gebruik van de Dienst, en vervangt alle eerdere en gelijktijdige communicatie, voorstellen en gelijktijdig, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Verkoop- en gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden uitgelegd ten nadele van de de opstellende partij.


ARTICEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, samen met alle afzonderlijke afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u de Diensten verlenen, is Diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn in Bluecockpit bvba, Belliardstraat 12 bte 13, 1040 Brussel.


Artikel 19 - WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden raadplegen en Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van enig deel van deze Voorwaarden te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden door updates en wijzigingen te plaatsen op onze veranderingen op onze site. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site te bezoeken regelmatig om te controleren op veranderingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van van enige wijzigingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.


ARTICLE 20 - COÖRDINATEN

Vragen over de verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten worden gericht aan Gebruik moet naar ons worden gestuurd via contact@bluecockpit.be.